Välkommen till myndighetsregistret.com

På denna webbsidan har vi listat alla statliga myndigheter (458 st, oktober 2021).

Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk.

Den senast startade myndighet heter ”Nämnden för prövning av oredlighet i forskning” och startades 1 januari 2020.

Vårt register över myndigheterna uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterat 22 november 2021.

Vad är en myndighets uppgift?

Myndigheternas uppgift är att se till så att lagar och den verksamhet som Sveriges Riksdag och regering har beslutat tillämpas.

Myndighetsregistret är uppdelat i sex olika kategorier listade nedan:

  1. Statliga förvaltningsmyndigheter (249 st)
  2. Myndigheter under riksdagen (5 st)
  3. Statliga affärsverk (3 st)
  4. AP-fonder (6 st)
  5. Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83 st)
  6. Svenska utlandsmyndigheter (112 st)

Myndighetsregistret.com underhålls och driftas av Swapi AB.