Trafikverket

Organistaionsnr: 202100-6297 Trafikverkets webbadress Postadress: 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 781 70 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921921 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand [...]

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Organistaionsnr: 202100-6024 Överklagandenämnden för nämndemannauppdrags webbadress Postadress: Box 714 851 21 Sundsvall Besöksadress: E-post: kammarrattenisundsvall@dom.se Telefon: 060-186600 Fax: 060-186652 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Johanneshov [...]

Statens skaderegleringsnämnd

Organistaionsnr: 202100-5828 Statens skaderegleringsnämnds webbadress Postadress: Box 2218 103 15 Stockholm Besöksadress: E-post: Telefon: 08-7000800 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Johanneshov Jönköping Kalmar Karlskrona [...]

Svenska fao-kommittén

Organistaionsnr: 202100-6818 Svenska fao-kommitténs webbadress Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: E-post: helena.sivard-askvik@regeringskansliet.se Telefon: 08-4051410 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Johanneshov Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad [...]

Transportstyrelsen

Organistaionsnr: 202100-6099 Transportstyrelsens webbadress Postadress: 601 73 Norrköping Besöksadress: Olai kyrkogata 35 602 32 Norrköping E-post: kontakt@transportstyrelsen.se Telefon: 0771-503503 Fax: 011-4152250 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Överklagandenämnden för studiestöd

Organistaionsnr: 202100-5273 Överklagandenämnden för studiestöds webbadress Postadress: Box 110 871 23 Härnösand Besöksadress: Backgränd 9 871 32 Härnösand E-post: registrator@oks.se Telefon: 0611-347500 Fax: 0611-347570 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Statens skolinspektion

Organistaionsnr: 202100-6065 Statens skolinspektions webbadress Postadress: Box 23069 104 35 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 113 46 Stockholm E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se Telefon: 08-58608000 Fax: 08-58608010 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Svenska institutet

Organistaionsnr: 202100-4961 Svenska institutets webbadress Postadress: Box 7434 103 91 Stockholm Besöksadress: Slottsbacken 10 111 30 Stockholm E-post: si@si.se Telefon: 08-4537800 Fax: 08-207248 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Tullverket

Organistaionsnr: 202100-0969 Tullverkets webbadress Postadress: Box 12854 112 98 Stockholm Besöksadress: Tegeluddsvägen 21 plan 7 115 41 Stockholm E-post: tullverket@tullverket.se Telefon: 0771-520520 Fax: 08-208012 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Statens skolverk

Organistaionsnr: 202100-4185 Statens skolverks webbadress Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 112 26 Stockholm E-post: registrator@skolverket.se Telefon: 08-52733200 Fax: 08-244420 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Svenska institutet för europapolitiska studier

Organistaionsnr: 202100-5331 Svenska institutet för europapolitiska studiers webbadress Postadress: Box 55 101 21 Stockholm Besöksadress: Torsgatan 11 111 23 Stockholm E-post: info@sieps.se Telefon: 08-58644700 Fax: 08-58644706 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun [...]

Umeå universitet

Organistaionsnr: 202100-2874 Umeå universitets webbadress Postadress: 901 87 Umeå Besöksadress: Universitetstorget 4 samverkanshuset 907 36 Umeå E-post: registrator@umu.se Telefon: 090-7865000 Fax: 090-7866670 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

Organistaionsnr: 202100-5851 Statens tjänstepensions- och grupplivnämnds webbadress Postadress: 851 90 Sundsvall Besöksadress: E-post: kundservice@spv.se Telefon: 060-187546 Fax: 060-187438 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Johanneshov Jönköping [...]

Sveriges författarfond

Organistaionsnr: 202100-3583 Sveriges författarfonds webbadress Postadress: Box 6243 102 34 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 82 2tr 113 59 Stockholm E-post: svff@svff.se Telefon: 08-4404550 Fax: 08-4404565 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Universitets- och högskolerådet

Organistaionsnr: 202100-6487 Universitets- och högskolerådets webbadress Postadress: Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress: Wallingatan 2 111 60 Stockholm E-post: registrator@uhr.se Telefon: 010-4700300 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Statens tjänstepensionsverk

Organistaionsnr: 202100-0928 Statens tjänstepensionsverks webbadress Postadress: 851 90 Sundsvall Besöksadress: Jägargatan 1 852 37 Sundsvall E-post: kundservice@spv.se Telefon: 060-187400 Fax: 060-187438 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Sveriges geologiska undersökning

Organistaionsnr: 202100-2528 Sveriges geologiska undersöknings webbadress Postadress: Box 670 751 28 Uppsala Besöksadress: Villavägen 18 752 36 Uppsala E-post: sgu@sgu.se Telefon: 018-179000 Fax: 018-179210 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Universitetskanslersämbetet

Organistaionsnr: 202100-6495 Universitetskanslersämbetets webbadress Postadress: Box 7703 103 95 Stockholm Besöksadress: Löjtnantsgatan 21 115 50 Stockholm E-post: registrator@uka.se Telefon: 08-56308500 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Statens veterinärmedicinska anstalt

Organistaionsnr: 202100-1868 Statens veterinärmedicinska anstalts webbadress Postadress: 751 89 Uppsala Besöksadress: Ulls väg 2 756 51 Uppsala E-post: sva@sva.se Telefon: 018-674000 Fax: 018-309162 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Sveriges lantbruksuniversitet

Organistaionsnr: 202100-2817 Sveriges lantbruksuniversitets webbadress Postadress: Box 7070 750 07 Uppsala Besöksadress: Almas allé 8 756 51 Uppsala E-post: registrator@slu.se Telefon: 018-671000 Fax: 018-672000 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]