Vilken är den största myndigheten?

Den största myndigheten är Polismyndigheten med cirka 31 000 anställda, följt av Försvarsmakten med drygt 21 000 anställda. Andra stora myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården och Skatteverket som alla har mer än 10 000 anställda.

Cirka 76 procent inom staten är tillsvidareanställda, övriga är visstidsanställda.

Cirka 52 procent av de anställda inom staten är kvinnor men bland cheferna är bara 44 procent kvinnor.