Karlstad

Fastighetsmäklarinspektionen

Organisationsnr: 202100-4870 Fastighetsmäklarinspektionens webbadress Postadress: Box 5045 650 05 Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 10 653 40 Karlstad E-post: registrator@fmi.se Telefon: 0104580100 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Karlstads universitet

Organisationsnr: 202100-3120 Karlstads universitets webbadress Postadress: 651 88 Karlstad Besöksadress: Universitetsgatan 2 656 37 Karlstad E-post: registrator@kau.se Telefon: 0547001000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand [...]

Konsumentverket

Organisationsnr: 202100-2064 Konsumentverkets webbadress Postadress: Box 48 651 02 Karlstad Besöksadress: Tage erlandergatan 8 a 652 20 Karlstad E-post: konsumentverket@konsumentverket.se Telefon: 0771423300 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Länsstyrelsen i värmlands län

Organisationsnr: 202100-2395 Länsstyrelsen i värmlands läns webbadress Postadress: 651 86 Karlstad Besöksadress: Våxnäsgatan 5 653 40 Karlstad E-post: varmland@lansstyrelsen.se Telefon: 0102247000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb)

Organisationsnr: 202100-5984 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb)s webbadress Postadress: 651 81 Karlstad Besöksadress: Packhusallén 2 652 14 Karlstad E-post: registrator@msb.se Telefon: 0771240240 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

Organisationsnr: 202100-4771 Totalförsvarets plikt- och prövningsverks webbadress Postadress: Box 31 651 02 Karlstad Besöksadress: Gustaf anders gata 13 653 40 Karlstad E-post: exp@pliktverket.se Telefon: 0771244030 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun [...]

Förvaltningsrätten i karlstad

Organisationsnr: 202100-2742 Förvaltningsrätten i karlstads webbadress Postadress: Box 568 651 12 Karlstad Besöksadress: Rådhuset stora torget 652 24 Karlstad E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se Telefon: 054148500 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Värmlands tingsrätt

Organisationsnr: 202100-2742 Värmlands tingsrätts webbadress Postadress: Box 188 651 05 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 13 652 24 Karlstad E-post: varmlands.tingsratt@dom.se Telefon: 054148400 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]