Statliga förvaltningsmyndigheter

Statskontoret

Organistaionsnr: 202100-0852 Statskontorets webbadress Postadress: Box 396 101 27 Stockholm Besöksadress: Torsgatan 11 111 23 Stockholm E-post: registrator@statskontoret.se Telefon: 08-4544600 Fax: 08-7918972 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Södertörns högskola

Organistaionsnr: 202100-4896 Södertörns högskolas webbadress Postadress: 141 89 Huddinge Besöksadress: Alfred nobels allé 7 141 52 Huddinge E-post: registrator@sh.se Telefon: 08-6084000 Fax: 08-6084010 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Verket för innovationssystem

Organistaionsnr: 202100-5216 Verket för innovationssystems webbadress Postadress: 101 58 Stockholm Besöksadress: Mäster samuelsgatan 56 111 21 Stockholm E-post: vinnova@vinnova.se Telefon: 08-4733000 Fax: 08-4733005 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Stockholms konstnärliga högskola

Organistaionsnr: 202100-6560 Stockholms konstnärliga högskolas webbadress Postadress: Box 24045 104 50 Stockholm Besöksadress: Linnégatan 87 115 23 Stockholm E-post: registrator@uniarts.se Telefon: 08-49400000 Fax: 08-49400203 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, tlv

Organistaionsnr: 202100-5364 Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, tlvs webbadress Postadress: Box 22520 104 22 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 18 112 26 Stockholm E-post: registrator@tlv.se Telefon: 08-56842050 Fax: 08-56842099 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Vetenskapsrådet

Organistaionsnr: 202100-5208 Vetenskapsrådets webbadress Postadress: Box 1035 101 38 Stockholm Besöksadress: Västra järnvägsgatan 3 111 64 Stockholm E-post: registrator@vr.se Telefon: 08-54644000 Fax: 08-54644180 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Stockholms universitet

Organistaionsnr: 202100-3062 Stockholms universitets webbadress Postadress: 106 91 Stockholm Besöksadress: Universitetsvägen 10 a 114 18 Stockholm E-post: registrator@su.se Telefon: 08-162000 Fax: 08-159522 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Tillväxtverket

Organistaionsnr: 202100-6149 Tillväxtverkets webbadress Postadress: Box 4044 102 61 Stockholm Besöksadress: Västgötagatan 5 118 27 Stockholm E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se Telefon: 08-6819100 Fax: 08-196828 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Åklagarmyndigheten

Organistaionsnr: 202100-0084 Åklagarmyndighetens webbadress Postadress: Box 5553 114 85 Stockholm Besöksadress: Östermalmsgatan 87 c 114 59 Stockholm E-post: registrator@aklagare.se Telefon: 010-5625000 Fax: 010-5625299 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Strålsäkerhetsmyndigheten

Organistaionsnr: 202100-5737 Strålsäkerhetsmyndighetens webbadress Postadress: Box 101 641 21 Katrineholm Besöksadress: Köpmangatan 18 641 30 Katrineholm E-post: registrator@ssm.se Telefon: 08-7994000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Totalförsvarets forskningsinstitut, foi

Organistaionsnr: 202100-5182 Totalförsvarets forskningsinstitut, fois webbadress Postadress: 164 90 Stockholm Besöksadress: Gullfossgatan 6 164 40 Kista E-post: registrator@foi.se Telefon: 08-55503000 Fax: 08-55503100 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Örebro universitet

Organistaionsnr: 202100-2924 Örebro universitets webbadress Postadress: 701 82 Örebro Besöksadress: Fakultetsgatan 1 702 81 Örebro E-post: registrator@oru.se Telefon: 019-303000 Fax: 019-303465 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Organistaionsnr: 202100-3815 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls webbadress Postadress: Box 878 501 15 Borås Besöksadress: Österlånggatan 5 503 31 Borås E-post: registrator@swedac.se Telefon: 0771-990900 Fax: 033-101392 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna [...]

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Organistaionsnr: 202100-4771 Totalförsvarets rekryteringsmyndighets webbadress Postadress: Box 31 karolinen 653 40 Karlstad Besöksadress: Gustaf anders gata 13 653 40 Karlstad E-post: exp@rekryteringsmyndigheten.se Telefon: 0771-244000 Fax: 010-8211002 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun [...]

Överklagandenämnden för etikprövning

Organistaionsnr: 202100-5463 Överklagandenämnden för etikprövnings webbadress Postadress: Box 1035 101 38 Stockholm Besöksadress: Västra järnvägsgatan 3 111 64 Stockholm E-post: kansli@cepn.se Telefon: 08-54677610 Fax: 08-54644180 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle [...]

Styrelsen för samefonden

Organistaionsnr: 202100-6800 Styrelsen för samefondens webbadress Postadress: Box 90 981 22 Kiruna Besöksadress: E-post: Telefon: Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Johanneshov Jönköping Kalmar Karlskrona [...]

Trafikanalys

Organistaionsnr: 202100-6305 Trafikanalyss webbadress Postadress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Besöksadress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm E-post: trafikanalys@trafa.se Telefon: 010-4144200 Fax: 010-4144210 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Överklagandenämnden för högskolan

Organistaionsnr: 202100-4375 Överklagandenämnden för högskolans webbadress Postadress: Box 7249 103 89 Stockholm Besöksadress: E-post: onh@onh.se Telefon: 08-56308700 Fax: 08-56308550 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Johanneshov [...]

Statens servicecenter

Organistaionsnr: 202100-6453 Statens servicecenters webbadress Postadress: Fe 15 801 71 Gävle Besöksadress: Ruddammsgatan 30 803 20 Gävle E-post: registrator@statenssc.se Telefon: 0771-456000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Svenska esf-rådet

Organistaionsnr: 202100-5224 Svenska esf-rådets webbadress Postadress: Box 397 801 05 Gävle Besöksadress: Drottninggatan 9 3tr 803 20 Gävle E-post: esf@esf.se Telefon: 026-542660 Fax: 026-542661 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]