Stockholm

Stockholms universitet

Organistaionsnr: 202100-3062 Stockholms universitets webbadress Postadress: 106 91 Stockholm Besöksadress: Universitetsvägen 10 a 114 18 Stockholm E-post: registrator@su.se Telefon: 08-162000 Fax: 08-159522 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Förvaltningsrätten i stockholm och migrationsdom

Organistaionsnr: 202100-2742 Förvaltningsrätten i stockholm och migrationsdoms webbadress Postadress: 115 76 Stockholm Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 115 41 Stockholm E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se Telefon: 08-56168000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Svenska institutet

Organistaionsnr: 202100-4961 Svenska institutets webbadress Postadress: Box 7434 103 91 Stockholm Besöksadress: Slottsbacken 10 111 30 Stockholm E-post: si@si.se Telefon: 08-4537800 Fax: 08-207248 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Högsta domstolen

Organistaionsnr: 202100-2742 Högsta domstolens webbadress Postadress: Box 2066 103 12 Stockholm Besöksadress: Riddarhustorget 8 111 28 Stockholm E-post: hogsta.domstolen@dom.se Telefon: 08-56166600 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Svenska institutet för europapolitiska studier

Organistaionsnr: 202100-5331 Svenska institutet för europapolitiska studiers webbadress Postadress: Box 55 101 21 Stockholm Besöksadress: Torsgatan 11 111 23 Stockholm E-post: info@sieps.se Telefon: 08-58644700 Fax: 08-58644706 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun [...]

Högsta förvaltningsdomstolen

Organistaionsnr: 202100-2742 Högsta förvaltningsdomstolens webbadress Postadress: Box 2293 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger jarls torg 13 111 28 Stockholm E-post: hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se Telefon: 08-56167600 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Sveriges författarfond

Organistaionsnr: 202100-3583 Sveriges författarfonds webbadress Postadress: Box 6243 102 34 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 82 2tr 113 59 Stockholm E-post: svff@svff.se Telefon: 08-4404550 Fax: 08-4404565 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Kammarrätten i stockholm och migrationsöverdomst

Organistaionsnr: 202100-2742 Kammarrätten i stockholm och migrationsöverdomsts webbadress Postadress: Box 2302 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger jarls torg 5 111 28 Stockholm E-post: kammarrattenistockholm@dom.se Telefon: 08-56169000 Fax: 08-149889 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås [...]

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Organistaionsnr: 202100-5703 Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens webbadress Postadress: Box 22523 104 22 Stockholm Besöksadress: Norr mälarstrand 6 3 tr 112 20 Stockholm E-post: sakint@sakint.se Telefon: 010-6179800 Fax: 010-5687010 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna [...]

Stockholms tingsrätt och patent och marknadsdom

Organistaionsnr: 202100-2742 Stockholms tingsrätt och patent och marknadsdoms webbadress Postadress: Box 8307 104 20 Stockholm Besöksadress: Scheelegatan 7 112 28 Stockholm E-post: stockholms.tingsratt@dom.se Telefon: 08-56165000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun [...]

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, tlv

Organistaionsnr: 202100-5364 Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, tlvs webbadress Postadress: Box 22520 104 22 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 18 112 26 Stockholm E-post: registrator@tlv.se Telefon: 08-56842050 Fax: 08-56842099 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Svea hovrätt o mark o miljö och patent

Organistaionsnr: 202100-2742 Svea hovrätt o mark o miljö och patents webbadress Postadress: Box 2290 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger jarls torg 16 111 28 Stockholm E-post: svea.hovratt@dom.se Telefon: 08-56167000 Fax: 08-219327 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 [...]

Tillväxtverket

Organistaionsnr: 202100-6149 Tillväxtverkets webbadress Postadress: Box 4044 102 61 Stockholm Besöksadress: Västgötagatan 5 118 27 Stockholm E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se Telefon: 08-6819100 Fax: 08-196828 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Trafikanalys

Organistaionsnr: 202100-6305 Trafikanalyss webbadress Postadress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Besöksadress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm E-post: trafikanalys@trafa.se Telefon: 010-4144200 Fax: 010-4144210 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Tullverket

Organistaionsnr: 202100-0969 Tullverkets webbadress Postadress: Box 12854 112 98 Stockholm Besöksadress: Tegeluddsvägen 21 plan 7 115 41 Stockholm E-post: tullverket@tullverket.se Telefon: 0771-520520 Fax: 08-208012 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Universitets- och högskolerådet

Organistaionsnr: 202100-6487 Universitets- och högskolerådets webbadress Postadress: Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress: Wallingatan 2 111 60 Stockholm E-post: registrator@uhr.se Telefon: 010-4700300 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Universitetskanslersämbetet

Organistaionsnr: 202100-6495 Universitetskanslersämbetets webbadress Postadress: Box 7703 103 95 Stockholm Besöksadress: Löjtnantsgatan 21 115 50 Stockholm E-post: registrator@uka.se Telefon: 08-56308500 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Verket för innovationssystem

Organistaionsnr: 202100-5216 Verket för innovationssystems webbadress Postadress: 101 58 Stockholm Besöksadress: Mäster samuelsgatan 56 111 21 Stockholm E-post: vinnova@vinnova.se Telefon: 08-4733000 Fax: 08-4733005 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Statens skolinspektion

Organistaionsnr: 202100-6065 Statens skolinspektions webbadress Postadress: Box 23069 104 35 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 113 46 Stockholm E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se Telefon: 08-58608000 Fax: 08-58608010 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Vetenskapsrådet

Organistaionsnr: 202100-5208 Vetenskapsrådets webbadress Postadress: Box 1035 101 38 Stockholm Besöksadress: Västra järnvägsgatan 3 111 64 Stockholm E-post: registrator@vr.se Telefon: 08-54644000 Fax: 08-54644180 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]