Stockholm

Riksdagens arvodesnämnd

Organisationsnr: 202100-6461 Riksdagens arvodesnämnds webbadress Postadress: 100 12 Stockholm Besöksadress: 000 00 Stockholm E-post: riksdagens.arvodesnamnd@riksdagen.se Telefon: 0702303205 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Jönköping Kalmar [...]

Riksdagens ombudsmän

Organisationsnr: 202100-2650 Riksdagens ombudsmäns webbadress Postadress: Box 16327 103 26 Stockholm Besöksadress: Västra trädgårdsgatan 4 111 53 Stockholm E-post: justitieombudsmannen@jo.se Telefon: 087865100 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt

Organisationsnr: 202100-6842 Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekts webbadress Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: 000 00 Stockholm E-post: Telefon: Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand [...]

Gentekniknämnden

Organisationsnr: 202100-4813 Gentekniknämndens webbadress Postadress: Box 1035 101 38 Stockholm Besöksadress: E-post: genteknik@genteknik.se Telefon: 0854644081 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad [...]

Konstnärsnämnden

Organisationsnr: 202100-3252 Konstnärsnämndens webbadress Postadress: Maria skolgata 83 118 53 Stockholm Besöksadress: Maria skolgata 83 118 53 Stockholm E-post: info@konstnarsnamnden.se Telefon: 0850655000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Organisationsnr: 202100-4144 Nämnden för hemslöjdsfrågors webbadress Postadress: Box 4006 102 61 Stockholm Besöksadress: Västgötagatan 5 118 27 Stockholm E-post: nfh@nfh.se Telefon: 086819353 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Organisationsnr: 202100-5869 Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågors webbadress Postadress: Box 2218 103 15 Stockholm Besöksadress: 000 00 Stockholm E-post: registratur@kammarkollegiet.se Telefon: 087000800 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Statens skolinspektion

Organisationsnr: 202100-6065 Statens skolinspektions webbadress Postadress: Box 23069 104 35 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 113 46 Stockholm E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se Telefon: 0858608000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Tullverket

Organisationsnr: 202100-0969 Tullverkets webbadress Postadress: Box 12854 112 98 Stockholm Besöksadress: Tegeluddsvägen 21 plan 7 115 41 Stockholm E-post: tullverket@tullverket.se Telefon: 0771520520 Fax: Externa länkar Har du varor som ska tullklareras? Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 [...]

Kansliet för de stockholmsbaserade sändebuden

Organisationsnr: Bahamas Kansliet för de stockholmsbaserade sändebudens webbadress Postadress: Ud-kss Stockholmsbaserade ambassadörer med kansli 103 39 stockholm Besöksadress: E-post: ud-kss@gov.se Telefon: +46 8 405 10 00 Fax: +46 8 723 11 76 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) [...]

Riksdagsförvaltningen

Organisationsnr: 202100-2627 Riksdagsförvaltningens webbadress Postadress: 100 12 Stockholm Besöksadress: Riksgatan 1-3 111 28 Stockholm E-post: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se Telefon: 087864000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Jönköping [...]

Domarnämnden

Organisationsnr: 202100-6081 Domarnämndens webbadress Postadress: Box 2330 103 18 Stockholm Besöksadress: Birger jarls torg 5 111 28 Stockholm E-post: domarnamnden@dom.se Telefon: 0856166950 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

Organisationsnr: 202100-6859 Granskningsnämnden för försvarsuppfinningars webbadress Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: 000 00 Stockholm E-post: Telefon: Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Jönköping Kalmar Karlskrona [...]

Krigsförsäkringsnämnden

Organisationsnr: 202100-5810 Krigsförsäkringsnämndens webbadress Postadress: Box 7821 103 97 Stockholm Besöksadress: 000 00 Stockholm E-post: Telefon: 087878000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Jönköping Kalmar [...]

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Organisationsnr: 202100-5786 Nämnden för styrelserepresentationsfrågors webbadress Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: 000 00 Stockholm E-post: Telefon: 084051000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Jönköping Kalmar [...]

Skolväsendets överklagandenämnd

Organisationsnr: 202100-5729 Skolväsendets överklagandenämnds webbadress Postadress: Box 23069 104 35 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 113 46 Stockholm E-post: overklagandenamnden@overklagandenamnden.se Telefon: 087297760 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Statens överklagandenämnd

Organisationsnr: 202100-4763 Statens överklagandenämnds webbadress Postadress: Box 2218 103 15 Stockholm Besöksadress: E-post: registratur@kammarkollegiet.se Telefon: 087000800 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Jönköping Kalmar Karlskrona [...]

Universitetskanslersämbetet

Organisationsnr: 202100-6495 Universitetskanslersämbetets webbadress Postadress: Box 6024 121 06 Johanneshov Besöksadress: Hammarbybacken 31 120 30 Stockholm E-post: registrator@uka.se Telefon: 0856308500 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Kansliet för de stockholmsbaseade sändebuden

Organisationsnr: Belgien Kansliet för de stockholmsbaseade sändebudens webbadress Postadress: Ud-kss Stockholmsbaserade ambassadörer 103 39 stockholm Besöksadress: E-post: ud-kss@gov.se Telefon: +46 (8) 405 10 00 Fax: +46 (8) 723 11 76 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris [...]

Riksrevisionen

Organisationsnr: 202100-5422 Riksrevisionens webbadress Postadress: Box 6181 102 33 Stockholm Besöksadress: Sankt eriksgatan 117 113 43 Stockholm E-post: registrator@riksrevisionen.se Telefon: 0851714000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]