Stockholm

Statens skolverk

Organistaionsnr: 202100-4185 Statens skolverks webbadress Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 112 26 Stockholm E-post: registrator@skolverket.se Telefon: 08-52733200 Fax: 08-244420 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Åklagarmyndigheten

Organistaionsnr: 202100-0084 Åklagarmyndighetens webbadress Postadress: Box 5553 114 85 Stockholm Besöksadress: Östermalmsgatan 87 c 114 59 Stockholm E-post: registrator@aklagare.se Telefon: 010-5625000 Fax: 010-5625299 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Statskontoret

Organistaionsnr: 202100-0852 Statskontorets webbadress Postadress: Box 396 101 27 Stockholm Besöksadress: Torsgatan 11 111 23 Stockholm E-post: registrator@statskontoret.se Telefon: 08-4544600 Fax: 08-7918972 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Överklagandenämnden för etikprövning

Organistaionsnr: 202100-5463 Överklagandenämnden för etikprövnings webbadress Postadress: Box 1035 101 38 Stockholm Besöksadress: Västra järnvägsgatan 3 111 64 Stockholm E-post: kansli@cepn.se Telefon: 08-54677610 Fax: 08-54644180 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle [...]

Stockholms konstnärliga högskola

Organistaionsnr: 202100-6560 Stockholms konstnärliga högskolas webbadress Postadress: Box 24045 104 50 Stockholm Besöksadress: Linnégatan 87 115 23 Stockholm E-post: registrator@uniarts.se Telefon: 08-49400000 Fax: 08-49400203 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Arbetsdomstolen

Organistaionsnr: 202100-2122 Arbetsdomstolens webbadress Postadress: Box 2018 103 11 Stockholm Besöksadress: Stora nygatan 2 a-b 111 27 Stockholm E-post: kansliet@arbetsdomstolen.se Telefon: 08-6176600 Fax: 08-6176615 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Riksdagens ombudsmän

Organistaionsnr: 202100-2650 Riksdagens ombudsmäns webbadress Postadress: Box 16327 103 26 Stockholm Besöksadress: Västra trädgårdsgatan 4 111 53 Stockholm E-post: justitieombudsmannen@jo.se Telefon: 08-7865100 Fax: 08-216558 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Datainspektionen

Organistaionsnr: 202100-0050 Datainspektionens webbadress Postadress: Box 8114 104 20 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 29 plan 5 111 51 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Telefon: 08-6576100 Fax: 08-6528652 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Justitiekanslern

Organistaionsnr: 202100-0035 Justitiekanslerns webbadress Postadress: Box 2308 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger jarls torg 12 111 28 Stockholm E-post: registrator@jk.se Telefon: 08-4051000 Fax: 08-7230357 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Nationalmuseum

Organistaionsnr: 202100-1108 Nationalmuseums webbadress Postadress: Box 16176 103 24 Stockholm Besöksadress: Amiralitetsbacken 1 g:a amiralitetet 111 49 Stockholm E-post: registrator@nationalmuseum.se Telefon: 08-51954300 Fax: 08-51954451 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Socialstyrelsen

Organistaionsnr: 202100-0555 Socialstyrelsens webbadress Postadress: 106 30 Stockholm Besöksadress: Rålambsvägen 3 112 59 Stockholm E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Telefon: 075-2473000 Fax: 075-2473252 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand [...]

Riksdagsförvaltningen

Organistaionsnr: 202100-2627 Riksdagsförvaltningens webbadress Postadress: 100 12 Stockholm Besöksadress: Riksgatan 1-3 111 28 Stockholm E-post: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se Telefon: 08-7864000 Fax: 08-7865130 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand [...]

Domarnämnden

Organistaionsnr: 202100-6081 Domarnämndens webbadress Postadress: Box 2330 103 18 Stockholm Besöksadress: Birger jarls torg 5 111 28 Stockholm E-post: domarnamnden@dom.se Telefon: 08-56166950 Fax: 08-243405 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Kammarkollegiet

Organistaionsnr: 202100-0829 Kammarkollegiets webbadress Postadress: Box 2218 103 15 Stockholm Besöksadress: Birger jarlsgatan 16 114 34 Stockholm E-post: registratur@kammarkollegiet.se Telefon: 08-7000800 Fax: 08-204969 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Naturhistoriska riksmuseet

Organistaionsnr: 202100-1124 Naturhistoriska riksmuseets webbadress Postadress: Box 50007 104 05 Stockholm Besöksadress: Frescativägen 40 114 18 Stockholm E-post: registrator@nrm.se Telefon: 08-51954000 Fax: 08-51954085 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Organistaionsnr: 202100-4417 Statens beredning för medicinsk och social utvärderings webbadress Postadress: Box 6183 102 33 Stockholm Besöksadress: Sankt eriksgatan 117 113 43 Stockholm E-post: registrator@sbu.se Telefon: 08-4123200 Fax: 08-4113260 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder [...]

Riksrevisionen

Organistaionsnr: 202100-5422 Riksrevisionens webbadress Postadress: 114 90 Stockholm Besöksadress: Nybrogatan 55 114 40 Stockholm E-post: registrator@riksrevisionen.se Telefon: 08-51714000 Fax: 08-51714100 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand [...]

Ekobrottsmyndigheten

Organistaionsnr: 202100-4979 Ekobrottsmyndighetens webbadress Postadress: Box 22098 104 22 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 112 26 Stockholm E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se Telefon: 010-5629000 Fax: 08-6134019 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Kommerskollegium

Organistaionsnr: 202100-2007 Kommerskollegiums webbadress Postadress: Box 6803 113 86 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89 113 60 Stockholm E-post: registrator@kommers.se Telefon: 08-6904800 Fax: 08-306759 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Naturvårdsverket

Organistaionsnr: 202100-1975 Naturvårdsverkets webbadress Postadress: 106 48 Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 195 115 53 Stockholm E-post: registrator@naturvardsverket.se Telefon: 010-6981000 Fax: 010-6981099 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand [...]