Stockholm

Ekobrottsmyndigheten

Organisationsnr: 202100-4979 Ekobrottsmyndighetens webbadress Postadress: Box 22098 104 22 Stockholm Besöksadress: Hantverkargatan 11 112 21 Stockholm E-post: huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se Telefon: 0105629000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Gymnastik- och idrottshögskolan (gih)

Organisationsnr: 202100-4334 Gymnastik- och idrottshögskolan (gih)s webbadress Postadress: Box 5626 114 86 Stockholm Besöksadress: Lidingövägen 1 114 33 Stockholm E-post: registrator@gih.se Telefon: 0812053700 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Kungliga biblioteket

Organisationsnr: 202100-1710 Kungliga bibliotekets webbadress Postadress: Box 5039 102 41 Stockholm Besöksadress: Humlegårdsgatan 26 114 46 Stockholm E-post: kungl.biblioteket@kb.se Telefon: 0107093000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Nämnden mot diskriminering

Organisationsnr: 202100-6206 Nämnden mot diskriminerings webbadress Postadress: Box 2066 103 12 Stockholm Besöksadress: 000 00 Stockholm E-post: kansliet@namndenmotdiskriminering.se Telefon: 0856166668 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Socialstyrelsen

Organisationsnr: 202100-0555 Socialstyrelsens webbadress Postadress: 106 30 Stockholm Besöksadress: Rålambsvägen 3 112 59 Stockholm E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Telefon: 0752473000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Jönköping [...]

Statskontoret

Organisationsnr: 202100-0852 Statskontorets webbadress Postadress: Box 396 101 27 Stockholm Besöksadress: Torsgatan 11 111 23 Stockholm E-post: registrator@statskontoret.se Telefon: 084544600 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

Organisationsnr: 202100-6826 Utrikesförvaltningens antagningsnämnds webbadress Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: 000 00 Stockholm E-post: Telefon: Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad [...]

Kansliet för de stockholmsbaserde sändebuden

Organisationsnr: Belize Kansliet för de stockholmsbaserde sändebudens webbadress Postadress: Regeringskansliet Ud-kss 103 39 stockholm Besöksadress: Tegelbacken 2 E-post: ud-kss@gov.se Telefon: +46 8 405 1000 Fax: +46 8 723 1176 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder [...]

Sveriges riksbank

Organisationsnr: 202100-2684 Sveriges riksbanks webbadress Postadress: 103 37 Stockholm Besöksadress: Brunkebergstorg 11 111 51 Stockholm E-post: registratorn@riksbank.se Telefon: 087870000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand [...]

Ekonomistyrningsverket

Organisationsnr: 202100-5026 Ekonomistyrningsverkets webbadress Postadress: Box 45316 104 30 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89 113 60 Stockholm E-post: registrator@esv.se Telefon: 086904300 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Hälso- & sjukvårdens ansvarsnämnd

Organisationsnr: 202100-3765 Hälso- & sjukvårdens ansvarsnämnds webbadress Postadress: 106 30 Stockholm Besöksadress: E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Telefon: 0752473000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Jönköping Kalmar Karlskrona [...]

Kungliga konsthögskolan

Organisationsnr: 202100-2957 Kungliga konsthögskolans webbadress Postadress: Box 16315 103 26 Stockholm Besöksadress: Flaggmansvägen 1 111 49 Stockholm E-post: info@kkh.se Telefon: 086144000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Oljekrisnämnden

Organisationsnr: 202100-6776 Oljekrisnämndens webbadress Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: 000 00 Stockholm E-post: info@oljekrisnamnden.se Telefon: Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten Härnösand Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad [...]

Statens ansvarsnämnd

Organisationsnr: 202100-5836 Statens ansvarsnämnds webbadress Postadress: Box 2290 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger jarls torg 16 riddarholmen 111 28 Stockholm E-post: statensansvarsnamnd@dom.se Telefon: 0856167131 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle [...]

Stockholms konstnärliga högskola

Organisationsnr: 202100-6560 Stockholms konstnärliga högskolas webbadress Postadress: Box 24045 104 50 Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 189 115 53 Stockholm E-post: registrator@uniarts.se Telefon: 0849400000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Verket för innovationssystem

Organisationsnr: 202100-5216 Verket för innovationssystems webbadress Postadress: 101 58 Stockholm Besöksadress: Mäster samuelsgatan 56 111 21 Stockholm E-post: vinnova@vinnova.se Telefon: 084733000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Kansliet för destockholmsbaserade sändebuden

Organisationsnr: Benin Kansliet för destockholmsbaserade sändebudens webbadress Postadress: Ud kss Utrikesdepartementet Se-103 39 stockholm Besöksadress: Tegelbacken 2 E-post: ud-kss@gov.se Telefon: +46 8 405 1000 Fax: +46 8 723 1176 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder [...]

Första ap-fonden

Organisationsnr: 802005-7538 Första ap-fondens webbadress Postadress: Box 16294 103 25 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 28 111 53 Stockholm E-post: info@ap1.se Telefon: 0856620200 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Exportkreditnämnden

Organisationsnr: 202100-2098 Exportkreditnämndens webbadress Postadress: Box 3064 103 61 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 36 111 35 Stockholm E-post: info@ekn.se Telefon: 087880000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Högskolans avskiljandenämnd

Organisationsnr: 202100-6867 Högskolans avskiljandenämnds webbadress Postadress: Box 6028 121 06 Johanneshov Besöksadress: Hammarbybacken 31 120 30 Stockholm E-post: han@han.se Telefon: 0856308700 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]