Umeå

Umeå universitet

Organistaionsnr: 202100-2874 Umeå universitets webbadress Postadress: 901 87 Umeå Besöksadress: Universitetstorget 4 samverkanshuset 907 36 Umeå E-post: registrator@umu.se Telefon: 090-7865000 Fax: 090-7866670 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Förvaltningsrätten i umeå

Organistaionsnr: 202100-2742 Förvaltningsrätten i umeås webbadress Postadress: Box 193 901 05 Umeå Besöksadress: Nygatan 45 903 30 Umeå E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se Telefon: 090-177400 Fax: 090-137588 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Hovrätten för övre norrland

Organistaionsnr: 202100-2742 Hovrätten för övre norrlands webbadress Postadress: Box 384 901 08 Umeå Besöksadress: Bankgatan 3 903 25 Umeå E-post: hovratten.ovrenorrland@dom.se Telefon: 090-172000 Fax: 090-138850 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle [...]

Hyres och arrendenämnden i umeå

Organistaionsnr: 202100-2742 Hyres och arrendenämnden i umeås webbadress Postadress: Box 324 901 07 Umeå Besöksadress: Nygatan 45 903 30 Umeå E-post: hyresnamndeniumea@dom.se Telefon: 090-172190 Fax: 090-131394 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun [...]

Umeå tingsrätt

Organistaionsnr: 202100-2742 Umeå tingsrätts webbadress Postadress: Box 138 901 04 Umeå Besöksadress: Tingshuset nygatan 45 903 30 Umeå E-post: umea.tingsratt@dom.se Telefon: 090-172100 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Brottsoffermyndigheten

Organistaionsnr: 202100-3435 Brottsoffermyndighetens webbadress Postadress: Box 470 901 09 Umeå Besöksadress: Storgatan 49 903 26 Umeå E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se Telefon: 090-708200 Fax: 090-178353 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Länsstyrelsen i västerbottens län

Organistaionsnr: 202100-2460 Länsstyrelsen i västerbottens läns webbadress Postadress: 901 86 Umeå Besöksadress: Storgatan 71 b 903 30 Umeå E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se Telefon: 010-2254000 Fax: 010-2254110 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]