Umeå

Brottsoffermyndigheten

Organisationsnr: 202100-3435 Brottsoffermyndighetens webbadress Postadress: Box 470 901 09 Umeå Besöksadress: Storgatan 49 903 26 Umeå E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se Telefon: 090708200 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Länsstyrelsen i västerbottens län

Organisationsnr: 202100-2460 Länsstyrelsen i västerbottens läns webbadress Postadress: 901 86 Umeå Besöksadress: Storgatan 71 b 903 30 Umeå E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se Telefon: 0102254000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Umeå universitet

Organisationsnr: 202100-2874 Umeå universitets webbadress Postadress: 901 87 Umeå Besöksadress: Universitetstorget 4 samverkanshuset 907 36 Umeå E-post: registrator@umu.se Telefon: 0907865000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge Hägersten [...]

Förvaltningsrätten i umeå

Organisationsnr: 202100-2742 Förvaltningsrätten i umeås webbadress Postadress: Box 193 901 05 Umeå Besöksadress: Nygatan 45 903 30 Umeå E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se Telefon: 090177400 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Hovrätten för övre norrland

Organisationsnr: 202100-2742 Hovrätten för övre norrlands webbadress Postadress: Box 384 901 08 Umeå Besöksadress: Bankgatan 3 903 25 Umeå E-post: hovratten.ovrenorrland@dom.se Telefon: 090172000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Hyres och arrendenämnden i umeå

Organisationsnr: 202100-2742 Hyres och arrendenämnden i umeås webbadress Postadress: Box 324 901 07 Umeå Besöksadress: Nygatan 45 903 30 Umeå E-post: hyresnamndeniumea@dom.se Telefon: 090172190 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle [...]

Umeå tingsrätt

Organisationsnr: 202100-2742 Umeå tingsrätts webbadress Postadress: Box 138 901 04 Umeå Besöksadress: Tingshuset nygatan 45 903 30 Umeå E-post: umea.tingsratt@dom.se Telefon: 090172100 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]