Uppsala

Etikprövningsmyndigheten

Organisationsnr: 202100-6925 Etikprövningsmyndighetens webbadress Postadress: Box 2110 750 02 Uppsala Besöksadress: Dag hammarskjölds väg 7 752 37 Uppsala E-post: registrator@etikprovning.se Telefon: 0104750800 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering

Organisationsnr: 202100-4946 Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärderings webbadress Postadress: Box 513 751 20 Uppsala Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 6 753 12 Uppsala E-post: ifau@ifau.uu.se Telefon: 0184717070 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle [...]

Institutet för språk och folkminnen

Organisationsnr: 202100-1082 Institutet för språk och folkminnens webbadress Postadress: Box 135 751 04 Uppsala Besöksadress: Von kraemers allé 19 752 37 Uppsala E-post: registrator@isof.se Telefon: 0200283333 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna [...]

Livsmedelsverket

Organisationsnr: 202100-1850 Livsmedelsverkets webbadress Postadress: Box 622 751 26 Uppsala Besöksadress: Dag hammarskjölds väg 56 a 752 37 Uppsala E-post: livsmedelsverket@slv.se Telefon: 018175500 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Läkemedelsverket

Organisationsnr: 202100-4078 Läkemedelsverkets webbadress Postadress: Box 26 751 03 Uppsala Besöksadress: Dag hammarskjölds väg 42 752 37 Uppsala E-post: registrator@lakemedelsverket.se Telefon: 018174600 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Länsstyrelsen i uppsala län

Organisationsnr: 202100-2254 Länsstyrelsen i uppsala läns webbadress Postadress: 751 86 Uppsala Besöksadress: Bäverns gränd 17 753 19 Uppsala E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Telefon: 0102233000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Nordiska afrikainstitutet

Organisationsnr: 202100-2726 Nordiska afrikainstitutets webbadress Postadress: Box 1703 751 47 Uppsala Besöksadress: Villavägen 6 752 36 Uppsala E-post: nai@nai.uu.se Telefon: 0184715200 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Organisationsnr: 202100-6933 Nämnden för prövning av oredlighet i forsknings webbadress Postadress: Box 2110 750 02 Uppsala Besöksadress: Dag hammarskjölds väg 7 752 37 Uppsala E-post: registrator@oredlighetsprovning.se Telefon: Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås [...]

Statens veterinärmedicinska anstalt

Organisationsnr: 202100-1868 Statens veterinärmedicinska anstalts webbadress Postadress: 751 89 Uppsala Besöksadress: Ulls väg 2 756 51 Uppsala E-post: sva@sva.se Telefon: 018674000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Sveriges geologiska undersökning

Organisationsnr: 202100-2528 Sveriges geologiska undersöknings webbadress Postadress: Box 670 751 28 Uppsala Besöksadress: Villavägen 18 752 36 Uppsala E-post: sgu@sgu.se Telefon: 018179000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Sveriges lantbruksuniversitet

Organisationsnr: 202100-2817 Sveriges lantbruksuniversitets webbadress Postadress: Box 7070 750 07 Uppsala Besöksadress: Almas allé 8 ulls hus 756 51 Uppsala E-post: registrator@slu.se Telefon: 018671000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle [...]

Uppsala universitet

Organisationsnr: 202100-2932 Uppsala universitets webbadress Postadress: Box 256 751 05 Uppsala Besöksadress: Dag hammarskjölds väg 7 752 37 Uppsala E-post: registrator@uu.se Telefon: 0184710000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Förvaltningsrätten i uppsala

Organisationsnr: 202100-2742 Förvaltningsrätten i uppsalas webbadress Postadress: Box 1853 751 48 Uppsala Besöksadress: Smedsgränd 22 753 20 Uppsala E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se Telefon: 0184316300 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Uppsala tingsrätt

Organisationsnr: 202100-2742 Uppsala tingsrätts webbadress Postadress: Box 1113 751 41 Uppsala Besöksadress: Smedsgränd 22 753 20 Uppsala E-post: uppsala.tingsratt@dom.se Telefon: 0184316000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (5) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (249) Svenska utlandsmyndigheter (151) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]