Uppsala

Statens veterinärmedicinska anstalt

Organistaionsnr: 202100-1868 Statens veterinärmedicinska anstalts webbadress Postadress: 751 89 Uppsala Besöksadress: Ulls väg 2 756 51 Uppsala E-post: sva@sva.se Telefon: 018-674000 Fax: 018-309162 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Sveriges geologiska undersökning

Organistaionsnr: 202100-2528 Sveriges geologiska undersöknings webbadress Postadress: Box 670 751 28 Uppsala Besöksadress: Villavägen 18 752 36 Uppsala E-post: sgu@sgu.se Telefon: 018-179000 Fax: 018-179210 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Sveriges lantbruksuniversitet

Organistaionsnr: 202100-2817 Sveriges lantbruksuniversitets webbadress Postadress: Box 7070 750 07 Uppsala Besöksadress: Almas allé 8 756 51 Uppsala E-post: registrator@slu.se Telefon: 018-671000 Fax: 018-672000 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Uppsala universitet

Organistaionsnr: 202100-2932 Uppsala universitets webbadress Postadress: Box 256 751 05 Uppsala Besöksadress: Dag hammarskjölds väg 7 752 37 Uppsala E-post: registrator@uu.se Telefon: 018-4710000 Fax: 018-4712000 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle [...]

Förvaltningsrätten i uppsala

Organistaionsnr: 202100-2742 Förvaltningsrätten i uppsalas webbadress Postadress: Box 1853 751 48 Uppsala Besöksadress: Kungsgatan 49 753 21 Uppsala E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se Telefon: 018-4316300 Fax: 018-100034 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Uppsala tingsrätt

Organistaionsnr: 202100-2742 Uppsala tingsrätts webbadress Postadress: Box 1113 751 41 Uppsala Besöksadress: Kungsgatan 49 753 21 Uppsala E-post: uppsala.tingsratt@dom.se Telefon: 018-4316000 Fax: 018-4316099 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Etikprövningsmyndigheten

Organistaionsnr: 202100-6925 Etikprövningsmyndighetens webbadress Postadress: Box 2110 750 02 Uppsala Besöksadress: Dag hammarskjölds väg 7 752 37 Uppsala E-post: Telefon: 010-4750800 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering

Organistaionsnr: 202100-4946 Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärderings webbadress Postadress: Box 513 751 20 Uppsala Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 6 753 12 Uppsala E-post: ifau@ifau.uu.se Telefon: 018-4717070 Fax: 018-4717071 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun [...]

Institutet för språk och folkminnen

Organistaionsnr: 202100-1082 Institutet för språk och folkminnens webbadress Postadress: Box 135 751 04 Uppsala Besöksadress: Von kraemers allé 19 752 37 Uppsala E-post: registrator@sprakochfolkminnen.se Telefon: 0200-283333 Fax: 018-652165 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås [...]

Livsmedelsverket

Organistaionsnr: 202100-1850 Livsmedelsverkets webbadress Postadress: Box 622 751 26 Uppsala Besöksadress: Hamnesplanaden 5 753 19 Uppsala E-post: livsmedelsverket@slv.se Telefon: 018-175500 Fax: 018-105848 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]

Läkemedelsverket

Organistaionsnr: 202100-4078 Läkemedelsverkets webbadress Postadress: Box 26 751 03 Uppsala Besöksadress: Dag hammarskjölds väg 42 752 37 Uppsala E-post: registrator@lakemedelsverket.se Telefon: 018-174600 Fax: 018-548566 Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg [...]

Länsstyrelsen i uppsala län

Organistaionsnr: 202100-2254 Länsstyrelsen i uppsala läns webbadress Postadress: 751 86 Uppsala Besöksadress: Bäverns gränd 17 753 19 Uppsala E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Telefon: 010-2233000 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad [...]

Nordiska afrikainstitutet

Organistaionsnr: 202100-2726 Nordiska afrikainstitutets webbadress Postadress: Box 1703 751 47 Uppsala Besöksadress: Villavägen 6 752 36 Uppsala E-post: nai@nai.uu.se Telefon: 018-4715200 Fax: Tillbaka till listvynMyndighetsgrupp AP-fonder (6) Myndigheter under riksdagen (4) Statliga affärsverk (3) Statliga förvaltningsmyndigheter (248) Svenska utlandsmyndigheter (149) Sveriges domstolar samt Domstolsverket (84) Etiketter75007 paris AP-fonder Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Huddinge [...]